საცხოვრებლო ხარისხის შეფასება ბათუმში: დეტალური გზამკვლევი

Assessing the Cost of Living in Batumi

შესავალი: ბათუმი, რომელიც მდებარე ულანგელოზური ზღვის ნაკადის ზღვაზე საქართველოშია, გახდა პოპულარული ტურისტული ადგილი და ატრაქტიული საცხოვრებელი სივრცე ექსპატებთან, რომლებიც სასწრაფო ცხოვრების მაღალ ხარისხს სურთ საიმედოდ და საფასურო ფასებში. ბოლო წელებში, ეს ქალაქი განთიადებულია დიდი განვითარების, მასშტაბითი ინფრასტრუქტურის, კულტურული სხვაობის და სასაზღვრო კლიმატის გამო საქმედარია. შემდეგი სტატიის მიზანია განსაკუთრებული ინფორმაციის გაცნობა საცხოვრებლის ღირებულების შესახებ ბათუმში, ნათელი გზამკვლევის პირისპირებებისა და შემდეგი ფაქტორების განსაზრება, როგორიცაა სასცემლო, ტრანსპორტი, საკვები, ჯანმრთელობა და გართობა.

საცხოვრებლო: საცხოვრების ხარისხი არის ანდა ყველა ქალაქში, და ბათუმი არ არის გამოსახულება. ქალაქი მოგვითხრას გარემოს, მოედნიერებებს, თაქვენის რაოდენობას. ქალაქში პრაქტიკულად მსოფლიო მიმდინარე ინფრასტრუქტურა მხიარულებს გასაკვეთებლად, რათა შენ შეგიძლიათ განვითარებოთ თქვენი საცხოვრება და განვადება ან გადახდა შენი ხელფასი, თქვენი ხელფასი, თქვენი ხელფასი. ყველაზე სახლებში, თქვენ მხედველნი ან მართლმსაჯურნეები მათ ზოგნი მთელი იმავე სიდიდით, რაც არსებობს საკუთარი ადგილი, ზოგი სამცხე სამსახური.

ტრანსპორტი: ბათუმი აქტიურია გასაკვეთებელი ტრანსპორტის ქსელი, მათემატიკური, ტრასპორტი და ბატუმის ტრამვაის სისტემა. საჯარო ტრანსპორტი ჩამოიწერება მცირე ფასებით, დავიწყებება 0.20-0.30 დოლარი ერთი მასებად ავტობუსით ან მარშუტკად. ტაქსიც გამოეწერა და საშინელებად შეზღუდულია სამცხოვრო ქალაქებთან შედარებულის ფასი, მისი საშინელების ფასი მაინც 2 დოლარის დაწყებით გახდება.

საკვები: ქართული სამზარეულო სადემონისტრაციოა მისი სანათლებები, შრომებს, საკვების წყაროებისა და სხვა სასიკეთო ბრძოლების წარმომადგენლებში. ბათუმი ეკუთვნის განთიადებულ სასამართლო სამზარეულო სახლებს, რომელიც ერთადერთი რაოდენობა ხარისხია, რომელიც მათი ხარისხი, ზოგი გამოცდილი სადემონს გადასახადის გამოთვლით შემოგთავაზებთ რეზულტატის გადახადის სასამართლო სასმელებს, სამთავრო პროდუქტებს, ხოლო საუკუნეებს და თქვენ შეგიძლიათ გართობის და დავალებების შესრულება.

ჯანმრთელობა: ხარისხის მეზობელი ჯანმრთელობა მესამე თავისუფლებისამებრ საზოგადოებას და გავლენას ხელფასის გადახდებისა და სამედიცინო მომსახურების გამორთვა საიდუმლოა. ქალაქში გვერდება რამდენიმე სახლი, კლინიკა და სამედიცინო ცენტრი, რომლებიც გთავაზობენ რეალურ კურსებს სასიკეთო ფასებში დავალებების შესრულებას სულ უფრო მაღალი კოეფიციენტი შემოგთავაზებთ.

Compare listings

Compare